Home VĂN BẢN & BIỂU MẪU

VĂN BẢN & BIỂU MẪU

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Số/Ký hiệu 73/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 05/09/2019 Ngày hiệu lực 01/01/2020 Hình thức văn bản Nghị định Đơn vị ban hành Chính phủ Trích yếu Nghị định 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng...

Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Số/Ký hiệu 58/2016/TT-BTC Ngày ban hành 29/03/2016 Ngày hiệu lực 16/05/2016 Hình thức văn bản Thông tư Đơn vị ban hành Bộ tài chính Lĩnh vực Quản lý ngân sách Trích yếu Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định chi tiết về việc sử...

Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội: Luật đấu thầu

Số/ Ký hiệu 43/2013/QH13 Ngày ban hành 26/10/2013 Ngày hiệu lực 01/07/2014 Hình thức văn bản Luật Đơn vị ban hành Quốc hội Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Trích yếu Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội: Luật đấu thầu Tệp đính kèm Luat_dauthau_43_2013.pdf

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Số/ Ký hiệu 63/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 26/06/2014 Ngày hiệu lực 15/08/2014 Hình thức văn bản Nghị định Đơn vị ban hành Chính phủ Lĩnh vực Kinh tế xây dựng Trích yếu Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành...

TIN MỚI NHẤT