Home VĂN BẢN & BIỂU MẪU

VĂN BẢN & BIỂU MẪU

Nghị định 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Số/Ký hiệu 24/2024/NĐ-CP Ngày ban hành 27/02/2024 Ngày hiệu lực 27/02/2024 Hình thức văn bản Nghị định Đơn vị ban hành Chính phủ Trích yếu Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Tệp...

Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số/Ký hiệu 01/2024/TT-BKHĐT Ngày ban hành 15/02/2024 Ngày hiệu lực 15/02/2024 Hình thức văn bản Thông tư Đơn vị ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trích yếu Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu...

Luật số 22/2023/QH15 của Quốc hội: Luật đấu thầu

Số/Ký hiệu 22/2023/QH15 Ngày ban hành 23/06/2023 Ngày hiệu lực 01/01/2024 Hình thức văn bản Nghị định Đơn vị ban hành Quốc hội Trích yếu Luật số 22/2023/QH15 của Quốc hội: Luật đấu thầu Tệp đính kèm 22-qh-15.signed.pdf

Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Số/Ký hiệu 73/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 05/09/2019 Ngày hiệu lực 01/01/2020 Hình thức văn bản Nghị định Đơn vị ban hành Chính phủ Trích yếu Nghị định 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng...

Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ tài chính

Số/Ký hiệu 58/2016/TT-BTC Ngày ban hành 29/03/2016 Ngày hiệu lực 16/05/2016 Hình thức văn bản Thông tư Đơn vị ban hành Bộ tài chính Lĩnh vực Quản lý ngân sách Trích yếu Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định chi tiết về việc sử...

Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội: Luật đấu thầu

Số/ Ký hiệu 43/2013/QH13 Ngày ban hành 26/10/2013 Ngày hiệu lực 01/07/2014 Hình thức văn bản Luật Đơn vị ban hành Quốc hội Lĩnh vực Hoạt động xây dựng Trích yếu Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội: Luật đấu thầu Tệp đính kèm Luat_dauthau_43_2013.pdf

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Số/ Ký hiệu 63/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 26/06/2014 Ngày hiệu lực 15/08/2014 Hình thức văn bản Nghị định Đơn vị ban hành Chính phủ Lĩnh vực Kinh tế xây dựng Trích yếu Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành...

TIN MỚI NHẤT