Dự án Trang bị hệ thống mạng không dây, mạng LAN và thiết bị công nghệ thông tin cho Cơ sở Quảng Ninh và Cơ sở II tại TP.HCM

113

Dự án Trang bị hệ thống mạng không dây, mạng LAN và thiết bị công nghệ thông tin cho Cơ sở Quảng Ninh và Cơ sở II tại TP.HCM được Trường Đại học Ngoại thương hoàn thành vào quý IV năm 2023. Dự án này thuộc chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại thương đến năm 2030, một trong những mục tiêu chiến lược của Nhà trường là “đến năm 2030 sẽ trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có chất lượng và uy tín trong khu vực”.

Dự án góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là khả năng đáp ứng về mạng Internet và mạng không dây tốc độ cao trong Nhà trường với mục tiêu cụ thể như sau:

(1) Phủ sóng mạng không dây toàn bộ các địa điểm phòng học, tòa nhà, văn phòng tại Trường Đại học Ngoại Thương Cơ sở II Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh đảm bảo yêu cầu an toàn bảo mật và triển khai đồng bộ, nhằm nâng cao chất lượng kết nối và truy cập Internet tốc độ cao, đáp ứng tính mở rộng và kết nối CSDL giữa các cơ sở.

(2) Nâng cao chất lượng kết nối mạng không dây cho người dùng và hạ tầng CNTT, góp phần làm tăng hiệu suất làm việc, nghiên cứu và học tập. Đáp ứng được nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao phục vụ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

(3) Yêu cầu về chuyển giao, đào tạo: Đào tạo hướng dẫn đội ngũ cán bộ vận hành hệ thống CNTT, hệ thống mạng không dây tại các cơ sở.

Mô hình quản lý tập trung sử dụng công nghệ Cloud.

Với sự đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng không dây trong khuôn viên trụ sở chính Trường Đại học Ngoại thương và nâng cấp đường truyền Internet băng thông rộng cho trụ sở chính, Cơ sở II tại TP. HCM và Cơ sở Quảng Ninh sẽ hỗ trợ cho hoạt động quản lý, hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác điều hành và các hoạt động khác.