Giới thiệu Phòng Quản lý dự án

1/ Quá trình hình thành và phát triển  Năm 2001: Trường Đại học Ngoại thương tham gia viết đề xuất và nhận được tài trợ của Ngân hàng Thế giới cho chương trình “Nâng cao chất...

TIN MỚI NHẤT