Tổng kết Khoá học đào tạo về Nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu...

Tiếp nối thành công của các khoá học trước, Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu qua mạng K22.01 nhằm nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ cho các đơn...

Thông báo khai giảng khóa học Nghiệp vụ đấu thầu và Đấu thầu qua...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu qua mạng cho các tổ chức, đáp ứng các quy định của Luật Đấu thầu...

Thông báo khai giảng khóa học nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu qua...

  Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ Đấu thầu và Đấu thầu qua mạng cho các tổ chức, đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu về...

Thông báo khai giảng khóa học Đấu thầu và Quản lý Dự án

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý Dự án cho các tổ chức, đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu về...

TIN MỚI NHẤT