Danh sách cấp chứng nhận khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu và Phổ...

Chi tiết Danh sách cấp chứng nhận khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu và Phổ biến Luật đấu thầu 2023 xem tại đây.

Danh sách cấp chứng chỉ học viên Khóa học Nghiệp vụ đấu thầu và...

Chi tiết Danh sách cấp chứng chỉ học viên Khóa học Nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu qua mạng K22.01 xem tại đây.  

Tổng kết Khoá học đào tạo về Nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu...

Tiếp nối thành công của các khoá học trước, Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu qua mạng K22.01 nhằm nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ cho các đơn...

Thông báo khai giảng khóa học Nghiệp vụ đấu thầu và Đấu thầu qua...

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu qua mạng cho các tổ chức, đáp ứng các quy định của Luật Đấu thầu...

Thông báo khai giảng khóa học nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu qua...

  Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ Đấu thầu và Đấu thầu qua mạng cho các tổ chức, đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu về...

Danh sách cấp chứng chỉ học viên Khóa học Đấu thầu và Quản lý...

Chi tiết Danh sách cấp chứng chỉ học viên Khóa học Đấu thầu và Quản lý dự án K20.01 xem tại đây.

Thông báo khai giảng khóa học Đấu thầu và Quản lý Dự án

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý Dự án cho các tổ chức, đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu về...

Danh sách cấp chứng chỉ học viên lớp Đấu thầu cơ bản – Khóa...

Chi tiết Danh sách cấp chứng chỉ học viên lớp Đấu thầu cơ bản - Khóa 19.02 xem tại đây

Danh sách cấp chứng chỉ học viên lớp Đấu thầu và Quản lý dự...

Chi tiết Danh sách cấp chứng chỉ học viên lớp Đấu thầu và Quản lý dự án - Khóa 19.01 xem tại đây

TIN MỚI NHẤT