Dự án Hệ thống tổng đài, mạng LAN giảng đường và kênh truyền cho mạng LAN

234

Theo mục tiêu chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại thương đến năm 2030, trường sẽ trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có chất lượng, uy tín trong khu vực. Hạ tầng công nghệ thông tin nói chung, hệ thống tổng đài và mạng LAN nói riêng của Trường Đại học Ngoại thương đứng trước thách thức to lớn, đòi hỏi phải đổi mới, đáp ứng linh hoạt yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược của Nhà trường giai đoạn 2020 – 2030. Trong kỷ nguyên số hóa, giáo dục đại học sẽ thay đổi sâu rộng từ môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp giảng dạy.

Dự án Hệ thống tổng đài, mạng LAN giảng đường và kênh truyền cho mạng LAN được triển khai góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là khả năng đáp ứng về mạng Internet, hệ thống thông tin liên lạc trong Nhà trường.

Mô hình tổng thể hệ thống tổng đài IPPhone tại Trường Đại học Ngoại thương
Mô hình tổng thể hệ thống tổng đài IPPhone tại Trường Đại học Ngoại thương.

Với mục tiêu (1) nâng cấp hệ thống tổng đài sử dụng công nghệ VOIP hoạt động trên nền tảng mạng LAN và mạng Internet, đảm bảo kết nối hệ thống liên lạc nội bộ giữa các tòa nhà, các đơn vị trong toàn trường thông suốt, thống nhất, ổn định, tận dụng được các ưu thế của công nghệ VOIP: hội thoại, hình ảnh, tin nhắn, sử dụng được trên cả máy tính và điện thoại thông minh cá nhân; (2) đảm bảo việc liên lạc giữa các cá nhân, đơn vị ngoài trường, đối tác, người học,… với nhà trường, đặc biệt phục vụ các công việc như tư vấn tuyển sinh các hệ đại học chính quy, vừa làm vừa học, từ xa, sau đại học trong một số giai đoạn cao điểm; (3) cung cấp đường truyền Internet tốc độ cao đáp ứng các nhu cầu sử dụng, tăng hiệu suất làm việc, giảng dạy, nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường.

Dự án này được Nhà trường hoàn thành vào quý II năm 2023. Đây là một trong những dự án tiên phong cho sự chuyển mình mạnh mẽ của Trường Đại học Ngoại thương hướng tới môi trường giáo dục hiện đại, thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin cho cuộc cách mạng công nghệ 4.0.