THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU QUA...

  Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ Đấu thầu và Đấu thầu qua mạng cho các tổ chức, đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu về...

Thông báo khai giảng khóa học Đấu thầu và Quản lý Dự án

Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý Dự án cho các tổ chức, đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu về...

TIN MỚI NHẤT