Dự án “Nâng cao năng lực giảng dạy và thực hành về lĩnh vực Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) của trường Đại học Ngoại thương”- Giai đoạn 1

919
  • Đây là dự án được tài trợ và đồng thực hiện bởi Tổ chức The council on life innovation của Nhật Bản được thực hiện từ năm 2016 đến nay.
  • Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể là tăng cường kiến thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cho giảng viên và sinh viên; tăng cường kỹ năng giảng dạy thực hành về CSR của doanh nghiệp cho giảng viên; nâng cao tính thực hành về CSR trong giảng dạy thông qua việc thiết kế lại đề cương giảng dạy của các môn học có liên quan; phát triển nghiên cứu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Trường Đại học Ngoại thương, từng bước đưa Trường ĐH Ngoại thương trở thành mũi nhọn về nghiên cứu CSR trong hệ thống các trường ĐH của cả nước.

Đến nay, Dự án đã triển khai các hoạt động và đạt được các kết quả cụ thể như sau:

  • 01 nhóm nghiên cứu mạnh về CSR đã được hình thành và duy trì.
  • 01 chuyên đề chung (về cả lý thuyết và thực hành) về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được xây dựng tại Trường Đại học Ngoại thương.
  • 04 chuyến khảo sát hoạt động CSR của Trường ĐH Ngoại thương tại Nhật Bản từ năm 2016 đến 2019: 14 cán bộ, giảng viên, 17 sinh viên FTU và ngoài trường.
  • 04 (tọa đàm/khóa đào tạo) chia sẻ kiến thức cho 60 người được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại thương.
  • 01 hội thảo QT về nghiên cứu, giảng dạy CSR trong các trường ĐH ở Việt Nam được tổ chức tại trường Đại học Ngoại thương (hội thảo đã thu hút được rất nhiều doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản như JAL Việt Nam, tập đoàn Minaty Sangyo, Unilever Việt Nam, TCT Đông Bắc, Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông).
  • 01 cuốn sách về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với 24 case-study của cả doanh nghiệp VN và Nhật Bản đã được xuất bản: 175 cuốn sách đã được phân bổ về thư viện và các khoa của 3 cơ sở HN, TP HCM và Quảng Ninh để phục vụ học tập và giảng dạy về vấn đề CSR tại Trường Đại học Ngoại thương.

Dự án đã đưa trường ĐHNT trở thành một trong những trường đại học tiên phong về nghiên cứu và đào tạo và phố biến các kiến thức về CSR tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án đã tăng cường kết nối với mạng lưới các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực thực hiện CSR, tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy thực hành CSR cho giảng viên FTU.