450

Năm 2001: Trường Đại học Ngoại thương tham gia viết đề xuất và nhận được tài trợ của Ngân hàng Thế giới cho chương trình “Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân ngành Kinh tế Đối ngoại, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế” – QIGA trong khuôn khổ Dự án Giáo dục Đại học I.

Dự án được thực hiện trên cơ sở thành lập một ban thực hiện gồm các cán bộ, giáo viên không chuyên trách của nhà trường.

Tháng 3 năm 2003: Để triển khai các dự án tài trợ, đặc biệt là các dự án có nguồn tài trợ quốc tế một cách hiệu quả, nhà trường đã thành lập Văn phòng Dự án, với nhân sự gồm 2 cán bộ chuyên trách.

Ngày 1 tháng 8 năm 2004: Trước yêu cầu phải có đội ngũ, cán bộ thực hiện Dự án một cách chuyên nghiệp, nhà trường đã thành lập Phòng Quản lý Dự án (tiền thân là Văn phòng Dự án). Chức năng chính của Phòng Quản lý Dự án là thực hiện các dự án của trường và tìm kiếm, phát huy các nguồn tài trợ. Phòng Quản lý dự án đã phát huy được vai trò của mình khi đã tiếp tục thành công trong việc xin tài trợ của Ngân hàng Thế giới đối với các đề xuất dự án QIGB, QIGC trong khuôn khổ Dự án Giáo dục đại học I và đã triển khai đúng tiến độ và hiệu quả các hoạt động của dự án, được Ban điều phối của Bộ Giáo dục và đào tạo, Ngân hàng Thế giới đánh giá cao.

Năm 2006: Phòng Quản lý dự án được bổ sung thêm chức năng Đảm bảo chất lượng và đổi tên phòng thành Phòng Quản lý Dự án và Đảm bảo Chất lượng, thực hiện quá trình đánh giá chất lượng Giáo dục Đại học, tham gia vào quá trình đánh giá ngoài và trường Đại học Ngoại thương đã được chứng nhận đạt Loại 2 (loại cao nhất).

Năm 2008: Tách bộ phận Đảm bảo chất lượng thành Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, đổi tên phòng thành Phòng Quản lý Dự án gồm 6 cán bộ chuyên trách.

Kể từ khi thành lập đến nay, Phòng Quản lý Dự án đã tham gia, điều phối và thực hiện được các dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Châu Âu, Chính phủ Thụy Sỹ,… Kết quả của những dự án này đã góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường, cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị trong trường, mở rộng cơ hội hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước.

Lãnh đạo của đơn vị qua các thời kỳ:

PGS, TS Phạm Thị Hồng Yến (2003 – 2008).

TS Lê Thái Phong (2008 – 2009).

TS Vũ Thị Hiền (2009 – 2016).

TS Phùng Mạnh Hùng (2016 – Nay)

Email

Phùng Mạnh Hùng hungpm@ftu.edu.vn
Phạm Thanh hapham@ftu.edu.vn
Lê Hồng Anh anhlh@ftu.edu.vn
Phạm Thị Thu Hằng hangptt@ftu.edu.vn
Trần Diệu Linh linhtd@ftu.edu.vn
Nguyễn Văn Thuận thuannv@ftu.edu.vn

Liên hệ:

Điện thoại: 84-4-3259 5158 (ext: 268, 266)

Liên hệ Phòng Quản lý Dự án
– Địa chỉ: Tầng 9 – Nhà A Trường Đại học Ngoại thương – 91 Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
– Điện thoại: 84-4-3259 5158 (ext: 268, 266)
– Email: qlda@ftu.edu.vn